Vad är Exponering?

INFORMATION

Alla kursavsnitten förklaras djupare på kursen Steg 1 med mer teori och fler bildexempel. Kursen finns även som PREMIUM med inlämningsuppgifter och konstruktiv feedback från kursledare.

EXPONERING

Hur fungerar exponering?

För att en bild ska bli till måste sensorn (filmen) utsättas för ljus. När fotografer talar om ”exponering” menas helt enkelt hur ljus eller mörk bilden betraktas. En rätt exponerad bild har precis rätt ljushet som du vill att den ska vara eller snarare hur du vill visa motivet för betraktaren. Normalt så har motivet samma ljushet i verkligheten som på den tagna bilden, vilket resulterar i en rätt exponerad bild. Detta kan dock variera beroende på olika stilar inom fotografering.

Ljusets väg genom kameran

I den här ordningen passerar ljuset genom kameran:

  1. Bländaren (sitter I objektivet)
  2. Slutaren ( sitter I kameran)
  3. ISO är sensorn (sitter I kameran)

Det kan verka enkelt att ta en bild som är rätt exponerad men det är ofta lite mer komplicerat än så. Särskilt i början kan det vara svårt att bilda sig en uppfattning om hur du vill att bilden ska vara exponerad och hur du gör för att bilden ska bli som du har tänkt dig. Ofta förlitar man sig på kamerans ljusmätning som ofta fungerar bra, men kameran vet egentligen inte hur du vill att bilden ska vara exponerad. Den fungerar bra som ett hjälpmedel för att uppnå rätt exponering (ljusmätning kommer vi till senare i kursen). Det krävs träning, erfarenhet och kunskap för att få just en bild att bli precis som du vill ha den. Kunskapen får du under hela kursen så förbered dig på träning och att skaffa dig erfarenhet från olika ljus och motiv förutsättningar.

Använder du det ”gröna läget” på systemkameran – eller den automatiska inställningen så betyder det att kameran helt kontrollerar bildens exponering, t.ex bländare, slutartid, ISO och en rad andra inställningar åt dig. Automatiskt kan vara praktiskt men det begränsar kraftigt din kreativa förmåga att göra bild som du vill ha den. Ta så mycket kontroll över kameran som möjligt för att uppnå din bildidé.

Exponeringen balanseras av bländare, slutare och ISO för att bestämma det totala ljusinsläppet som når sensorn.

Bländare + Slutartid + ISO = Exponering

Exponering är hur ljus eller mörk bilden är. Man försöker oftast uppnå en normalexponerad bild, eller som du själv vill att bilden ska upplevas för betraktaren som ser bilden.

Blir bilden för ljus (överexponerad) - justera någon eller alla tre parametrar för att mindre ljus exponeras, då blir bilden mörkare

Blir bilden för mörk (underexponerad) - justera någon eller alla tre parametrar för att släppa in mer ljus för att göra bilden ljusare.

Man försöker för det mesta få en så korrekt exponering som möjligt beroende på vad man vill uppnå med bilden d.v.s en rätt exponerad bild.

Exponering

Ex. i bilden ovan så vill du att snön ska vara naturligt vit som vi upplever den. Särskilt snö kan kan vara lurigt för ljusmätningen och lurar ofta kameran att underexponera bilden (exponera för lite ljus), då upplevs den vita snön som grå istället för vit.

Har du fel inställningar och släpper in för mycket ljus så resulterar det ibland att du "bränner ut det vita"  d.v.s. när det inte finns någon struktur kvar i det vita och det blir bara en vit yta d.v.s att man inte kan se några snökristaller eller detaljer.

För att inte göra det för komplicerat så vill du nästan alltid att något som är vitt ska vara vitt och något som är svart ska vara svart för att få en rätt exponerad bild.