Vad är Exponering?

Vill du veta mer?

Exponering förklaras djupare på Steg 1 kursen med mer teori och fler bildexempel. Här förklaras samspelet mellan bländartal, slutartid och ISO men även hur du ändrar dessa för att få tilltänkt effekt.

Kursen finns även som PREMIUM med inlämningsuppgifter och konstruktiv feedback från kursledare.

HUR FUNGERAR EXPONERING?

När fotografer talar om ”exponering” menas helt enkelt hur ljus eller mörk bilden betraktas. En rätt exponerad bild har precis rätt ljushet som du vill att den ska vara eller snarare hur du vill visa motivet för betraktaren. I många fall har motivet samma ljushet i verkligheten som på den tagna bilden, vilket resulterar i en rätt exponerad bild som visar verkligheten. Detta kan dock variera beroende på olika stilar inom fotografering.

Ljusets väg genom kameran

I den här ordningen passerar ljuset genom kameran:

  1. Bländaren (sitter i objektivet)
  2. Slutaren ( sitter i kameran)
  3. ISO är sensorn (sitter i kameran)

Det kan verka enkelt att ta en bild som är rätt exponerad men det är ibland lite mer komplicerat än så. Särskilt i början kan det vara svårt att bilda sig en uppfattning om hur du vill att bilden ska vara exponerad och hur du gör för att bilden ska bli som du har tänkt dig.

Ofta förlitar man sig på kamerans ljusmätning som ofta ger ett ok resultat, men kameran vet egentligen inte hur just du vill att bilden ska vara exponerad. Ljusmätaren fungerar bra som ett hjälpmedel för att uppnå rätt exponering (mer om ljusmätning och hur du använder den i Steg 1 kursen).

Det krävs träning, erfarenhet och kunskap för att få just en bild att bli precis som du vill ha den. Kunskapen får du under hela kursen så förbered dig på träning och att skaffa dig erfarenhet från olika ljus och hur din kamera mäter ljus.

Använder du det ”gröna läget” på systemkameran eller den automatiska inställningen så betyder det att din kamera helt kontrollerar bildens exponering, t.ex. bländare, slutartid, ISO och en rad andra inställningar åt dig. Automatik kan vara praktiskt men det begränsar kraftigt din kreativa förmåga att göra bilden som du vill att den ska se ut. En rekommendation är att ta så mycket kontroll över kameran som möjligt för att uppnå din bildidé.

Bländare + Slutartid + ISO = Exponering
För att bilden ska bli till måste sensorn (tidigare filmen) utsättas för ljus. Exponering balanseras av bländare, slutare och ISO för att bestämma det totala ljusinsläppet som når sensorn.

Exponering beskriver hur ljus eller mörk bilden betraktas. Oftast försöker man uppnå en normalexponerad bild, även kallad rätt exponerad. Alternativt, som du själv väljer att bilden ska visas för betraktaren.

Blir bilden för ljus (överexponerad)
Justera någon eller alla tre parametrar för att mindre ljus exponeras, då blir bilden mörkare.

Blir bilden för mörk (underexponerad)
Justera någon eller alla tre parametrar för att släppa in mer ljus för att göra bilden ljusare.

Exponering

Ex. i bilden ovan ska snön vara naturligt vit, precis som vi upplever den när vi ser snö. Och i just denna situation luras ofta ljusmätaren att underexponera bilden (exponera för lite ljus) för att kameran ser för mycket ljus. Då upplevs den vita snön som grå istället för vit. Om motivet är mer jämnt belyst fungerar ljusmätaren mycket bättre.

Har du fel inställningar och släpper in för mycket ljus resulterar det ibland att du "bränner ut det vita" d.v.s. när det inte finns några detaljer kvar. Det blir bara en vit yta och att man inte kan se några snökristaller eller detaljer, detta vill man oftast undvika.

För att inte göra det alltför komplicerat så eftersträvas oftast att något som är vitt ska upplevas som vitt och något som är svart ska upplevas svart, en s.k. rätt exponerad bild.

Vill du veta mer?

Exponering förklaras djupare på Steg 1 kursen med mer teori och fler bildexempel. Här förklaras samspelet mellan bländartal, slutartid och ISO men även hur du ändrar dessa för att få tilltänkt effekt.

Kursen finns även som PREMIUM med inlämningsuppgifter och konstruktiv feedback från kursledare.