Vad är Exponering?

HUR FUNGERAR EXPONERING?

När fotografer pratar om ”exponering” menas helt enkelt hur ljus eller mörk bilden betraktas. En rätt exponerad bild har precis rätt ljushet som fotografen vill att den ska ha eller förmedlar en viss känsla hur betraktaren ska uppleva motivet.

I många fall har motivet samma ljushet i verkligheten som på den tagna bilden. Det här kan dock variera beroende på olika stilar inom fotografering. Ibland vill fotografen medvetet erhålla en ljusare eller mörkare bild för att förmedla en viss känsla.


Använder du det automatiska läget a.k.a. ”gröna läget” betyder det att din kamera helt kontrollerar bildens exponering, t.ex. bländare, slutartid, ISO och en rad andra inställningar. Automatik kan vara praktiskt men begränsar kraftigt din kreativa förmåga att göra bilden som du vill att den ska se ut.

En rekommendation är att ta kontroll över kamerans inställningar för att uppnå just din bildidé d.v.s. att fotografera i manuellt läge. Men det kommer vi till senare.

Exponering bestäms med bländartal, slutartid och ISO för att få rätt mängd ljus exponerad. Mer om exponering kommer i Steg 1 - Nybörjare kursen.

Ljusets väg genom kameran

Ljusets väg genom kameran:

  1. Bländare (sitter i objektivet)
  2. Slutare (sitter i kameran)
  3. ISO är sensorn (sitter i kameran)


Det kan verka enkelt att ta en bild som är rätt exponerad men det är ibland lite mer komplicerat än så. Särskilt i början kan det vara svårt att bilda sig en uppfattning om hur du vill att bilden ska vara exponerad och hur du gör för att bilden ska bli som du har tänkt dig.

Som hjälpmedel finns en ljusmätare i kameran för att snabbare uppnå rätt exponering (mer om ljusmätning och dess funktion, Steg 1). Ljusmätning fungerar många gånger helt ok, men ger ibland lite varierande resultat beroende på ljusförhållanden. Den hjälper till att få en godkänd exponering men behöver ibland hjälp för att erhålla precis den  exponering som du vill ha.

Förbered dig på träning för att få mer erfarenhet om hur just din kamera fungerar i olika ljusförhållanden.


Bländare + Slutartid + ISO = EXPONERING
För att bilden ska bli till måste sensorn (tidigare filmen) utsättas för ljus. Exponeringen balanseras med bländartal, slutartid och ISO för att bestämma det totala ljusinsläppet som når sensorn.

Exponering

Exponering beskriver hur ljus eller mörk bilden betraktas. Oftast försöker man uppnå en normalexponerad bild, även kallad rätt exponerad.

Alternativt den exponering som fotografen väljer att motivet ska visas för betraktaren t.ex. för att förmedla en viss känsla.

Rätt exponerad - Bild 0 visar att snön är vit. Varken för mörk eller för ljus.

Överexponerad - Bild +1 och +2. Snön är för ljus och det vita fräter ut (inga detaljer, bara en vit yta).

Justera någon eller alla tre parametrarna så mindre ljus exponeras för att göra bilden mörkare.

Underexponerad - Bild -1 och -2. Snön blir gråaktig eller mörk.

Justera någon eller alla tre parametrarna så mer ljus exponeras för att göra bilden ljusare.

Vill du veta mer?

Fotokurs Steg 1 - kursen rekommenderas.
Kursen innehåller 22 moduler uppdelade på 16 avsnitt som är laddade med fotokunskap men även nyttiga fototips.

Den finns även PREMIUM med inlämningsuppgifter och konstruktiv feedback från kursledare.